วัยรุ่นอเมริกันใช้ YouTube เยอะกว่า Facebook แล้ว!

ศุกร์, 1 มิถุนายน 2561 (22:53:49)    

มีงานวิจัยใหม่จาก Pew Research Center ที่คอยสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ่อยๆ สำรวจวัยรุ่นอเมริกาว่าใช้โซเชียลมีเดียอะไร ผลปรากฏว่า จากที่ Facebook เคยครองโซเชียลอันดับหนึ่งที่วัยรุ่นเข้าใช้ ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว เพราะโดน YouTube แซง

ในการสำรวจปี 2014 - 2015 วัยรุ่น 71% ใช้ Facebook บ่อย รองลงมา 52% ใช้ Instagram และ 41% ใช้ Snapchat จนกระทั่งการสำรวจปี 2018 สามอันดับแรกไม่มี Facebook แต่เป็น YouTube (85%), Instagram (72%) และ Snapchat(ุ69%) ส่วน Facebook ลงไปอยู่อันดับที่สี่ โดยผู้ใช้วัยรุ่นที่ใช้บ่อยคิดเป็น 51% และ Twitter อยู่อันดับที่ห้า 32%

คำถามในการสำรวจระหว่างปี 2015 กับ 2018 นั้นต่างกัน ตอน 2015 ไม่ได้บรรจุตัวเลือก YouTube และ Reddit เข้าไปด้วย นอกจากนี้การสำรวจปี 2014-2015 ต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบชัดเจนว่าพวกเขาใช้โซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์มหรือไม่ ในขณะที่การสำรวจในปี 2018 เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกโซเชียลมีเดียที่ตัวเองใช้ได้หลากหลายขึ้น

ภาพจาก Shutterstock โดย ThomasDeco

ที่มา - Pew Research Center

ต้นฉบับโดย Blognone

We Since 2011 IKYZAA DOT COM © All rights reserved.

เกี่ยวกับเรา ติดต่อผู้ดูแล นโยบายส่วนบุคคล

Back to top

Error
Whoops, looks like something went wrong.