โปรโมชั่นสุดแจ่มจาก C internet

เสาร์, 2 มิถุนายน 2561 (21:34:54)    

แพคเกจพิเศษสำหรับคุณ!!

ให้คุณได้เลือกช่วงเวลาแห่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นอัพสปีดให้เน็ตแรงขึ้น ใช้งานกับธุรกิจได้ไม่สะดุด หรือสนุกกับการท่องโลกออนไลน์กับสปีดเน็ตกลางคืน ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกแท้ 100%

พิเศษสุด! จัดเต็มเสาร์-อาทิตย์สปีดสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขโปรโมชั่นและการให้บริการอินเทอร์เน็ต

 • แพ็กเกจ Work All Day 100M, Play All Night 100M, Work All Day 200M และ Play All Night 200M สำหรับลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ประเภทที่อยู่อาศัยแบบบ้านเท่านั้น)
 • ยกเว้นค่าแรกเข้า : ค่าติดตั้ง 2,000 บาท และค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
 • ยกเว้นค่าเช่าอุปกรณ์ปลายทาง (CPE) 300 บาท/เดือน/เครื่อง (ไม่รวม Vat) และผู้ใช้บริการได้รับสิทธิยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์ 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณียกเลิกบริการ C internet ต้องคืนอุปกรณ์ ให้กับบริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 • ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี หากยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งและค่าลงทะเบียนในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตาม สัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 • บริการนี้เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศอาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 • โปรโมชั่น Work All Day Play All Night นี้ไม่รองรับการใช้งาน Port Forward
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วสูงสุดทั้งดาวน์โหลดและอัพโหลดตามแพ็กเกจที่สมัครใช้บริการ ตลอดทั้งวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
 • สำหรับโปรโมชั่น Work All Day Play All Night บริการ C internet จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ให้บริการสำหรับคู่สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และคู่สายทองแดง (Copper) โดยวัดระยะจากจุดกระจาย/แยกสัญญาณ (Closure/Splitter) ในระยะทาง ไม่เกิน 500 เมตร หากระยะทางเดินสายเกินกว่าที่กำหนด สำหรับคู่สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งคู่สายส่วนเกินเพิ่มเมตรละ 20 บาท และสำหรับคู่สายทองแดง (Copper) ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งคู่สายส่วนเกินเพิ่มเมตรละ 15 บาท
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับอุปกรณ์ที่ระบุในแพ็กเกจเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอุปกรณ์ตามที่ บริษัทฯ กำหนด
 • ข้อแนะนำลูกค้าเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 1) การใช้งานผ่านสัญญาณ Wi-Fi อุปกรณ์ที่ใช้งานควรรองรับ Wi-Fi ทั้งแบบ 2.4GHz และ 5 GHz/5GHz ac 2) การใช้งานผ่านสาย LAN เช่นคอมพิวเตอร์ ที่ช่อง LAN ต้องรองรับความเร็วที่ 1Gbps "
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วแพ็กเกจให้น้อยลงได้ จนกว่าจะครบสัญญา 1 ปี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
* อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

We Since 2011 IKYZAA DOT COM © All rights reserved.

เกี่ยวกับเรา ติดต่อผู้ดูแล นโยบายส่วนบุคคล

Back to top

Error
Whoops, looks like something went wrong.